Prawdziwy lider wytwarza taką atmosferę w zespole, dzięki której jego pracownicy nie mają obaw, zwrócić mu uwagę, kiedy popełnia błąd. Takie osoby bardzo rzadko występują w przyrodzie. W dużych organizacjach szefowie zarządzają specjalistami z różnych dziedzin: HR, PR, sprzedaż, produkcja, zaopatrzenie, marketing, komunikacja, prawo, reklama, BHP, IT… Żaden szef nie jest w stanie, wiedzieć więcej w każdej z tych dziedzin. I wcale nie chodzi mi o despotów, oni przy obecnych prognozach demograficznych i coraz większym rynku pracownika i tak zostaną sami, ale jeżeli nawet jesteś otwarty na negatywne informacje zwrotne, ale nie okazujesz tego, to Twoi ludzie boją się Ci powiedzieć, kiedy popełniasz błąd. Płacisz swoim ludziom, szkolisz ich i w krytycznej sytuacji nie otrzymujesz informacji – przez własne EGO. 

Prawdziwy lider